Torpomoen ligger 9 km sør for Ål, langs Rv 7.

Last updated.: 02.05.2016  Kjell Hallberg