Volvo-Treffet 2021 ble avholdt lørdag 28. august.

Dato for Volvo-Treffet 2022 blir lørdag 27. august.
Sett av denne datoen allerede nå.

Mere informasjon om treffet kommer 1/1-2022

Vi i arbeidsgruppa ønsker dere alle velkommen til neste års treff.For ytterligere informasjon kan dere ta kontakt med
Last updated.: 04.05.2016  Kjell Hallberg