Volvo-Treffet 2023 ble avholdt lørdag 26. august.

Dato for Volvo-Treffet 2024 blir lørdag 31. august.
Sett av denne datoen allerede nå.

Mere informasjon om treffet kommer 1/1-2024

Vi i arbeidsgruppa ønsker dere alle velkommen til neste års treff.For ytterligere informasjon kan dere ta kontakt med
Last updated.: 04.05.2016  Kjell Hallberg